Logo

hartelijk welkom op de internet-pagina's van de protestantse gemeente 'De Rank' in Nieuwegein-zuid. U vindt op deze pagina's allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden over onze gemeente.
Klik hier voor een plattegrond (sitemap) van alle pagina's. U vindt de koppeling naar die plattegrond verder onderaan elke pagina.

Klokketoren van de Rank Het Rank-lid Klaas Drenth maakte op een zonnige zaterdagmorgen deze foto van de toren van de Rank aan de Lupinestraat.
Het zonlicht wordt op een bijzondere wijze gereflecteerd in het glazen kruis in de toren.
De glaskunstenaar heeft het kruis een gekleurde wolkenstructuur gegeven.
De kleuren symboliseren het leven van Jezus.
Onderin de staande balk van het kruis is de kleur zilverachtig geel — de geboorte.
Naar boven kijkend verandert de kleur in rood.
Het drukt het leven van Jezus uit; hoe hij zichzelf gaf aan mensen, hoe hij zijn leven uitdeelde aan anderen.
Ook de pijn die het leven hem gaf.
Op het kruispunt met de dwarsbalk wordt de kleur rood het hevigst — de pijn is hier ook het hevigst; het verraad, het 'in de steek gelaten voelen door mensen en God' en tenslotte het sterven.
Verder naar boven veranderen de kleuren — lijkt het rood op te lossen in een wit en blauw; de opstanding en de hemelvaart.Beperkt onderhoud

Wegens vertrek van de beheerder van de internetpagina’s van de Rank (webmaster) wordt deze website voorlopig slechts beperkt onderhouden. Alleen de pagina <Agenda> (onder de knop Meer...) en de pagina met de <Kerkdiensten> worden geregeld bijgewerkt.

Pelgrimage op 8 april

Afgelopen zaterdag was er weer een pelgrimage. Voor een verslag lees verder: verslag pelgrimage.

Voor foto's zie: Pelgrimage

Kerken zoeken vrijwilligers voor hulp aan vluchtelingen

De afgelopen tijd hebben verscheidene kerken van Nieuwegein onderzocht wat ze kunnen doen aan de problemen van de vluchtelingen. Hierbij proberen ze in onderling overleg af te stemmen welke mogelijkheden elke kerk heeft. Dit gebeurt in het Diaconaal Platform van Nieuwegein.
De gezamenlijke kerken onderhouden contacten met Vluchtelingenwerk Nieuwegein. Dat resulteerde in een gesprek waarin duidelijk werd dat Vluchtelingenwerk op zoek is naar vrijwilligers voor diverse openstaande taken. De kerken hebben afgesproken om op zoek te gaan naar gemeenteleden die een rol kunnen vervullen. Ze streven naar een bestand van vrijwilligers, op wie Vluchtelingenwerk een beroep kan doen. Dit bestand zal worden beheerd door het Diaconaal Platform Nieuwegein dat een nauw contact met Vluchtelingenwerk onderhoudt.
Lees verder: Kerk en vluchteling: vrijwilligers gezocht.

Hulp-in-Praktijk Nieuwegein e.o.

Hulp in PraktijkHIP is een verband van vrijwilligers die dienstbaar willen zijn aan mensen in Nieuwegein die om hulp verlegen zitten. Mensen vragen om hulp per telefoon (0302270457) of via de website (www.hipnieuwegein.nl), maar ze worden ook via andere hulpinstanties in Nieuwegein aangemeld. Na inventarisatie van de hulpvraag proberen we een ‘match’ te maken met een vrijwilliger die de gevraagde hulp kan bieden. Kunnen wij de gevraagde hulp niet bieden, dan verwijzen we door naar een andere hulpinstantie in Nieuwegein. Wij kunnen niet alle vragen om hulp honoreren, maar samen met anderen in Nieuwegein kunnen we heel wat.
Waarvoor vragen mensen hulp?
De hulpvragen zijn heel divers: hulp bij (belasting)formulieren invullen, hulp bij behangen, hulp bij boodschappen, hulp bij computer/techniek, hulp bij meubels in elkaar zetten (bouwpakketten), verfklussen, tuinwerk, opruimen/ordenen enz.
Wie zijn of haar vaardigheden wil inzetten voor hulp, kan aangeven hoe vaak men dat wil, bij welke leeftijdsgroep en dergelijke. Als er een “match” is, kun je op dat moment nog ja of nee zeggen. Men kan zich ook op enig moment, wanneer het niet meer goed uitkomt, laten uitschrijven als hulpbieder.
We vragen vooral hulpbieders uit de kerken, omdat we betrouwbare mensen met hulpvragers in contact willen brengen. Niet dat er buiten de kerken geen betrouwbare mensen zijn, maar de contactpersonen van de diverse kerken kennen hun medekerkleden en kunnen de aanmelding beter beoordelen.
De Rank gemeente wil ook meehelpen
De kerkenraad van de Rank steunt, op voorstel van de diaconie, dit initiatief. Wie zich wil melden als hulpbieder, kan zich aanmelden via de website of bij mij. Ik doe mee en heb me aangemeld als hulpbieder en als contact voor de Rank.
Meer informatie is er via de website en bij volgende personen:
Rijn de Jonge (tel.: 030-8893762, e-mail: ktdjonge@casema.nl),
Albert van het Hof (tel.: 6067997, e-mail: albert@vhhof.eu).

Help jij ook mee?
Albert van het Hof

De kerken groener en duurzamer

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En sommige hebben een bordje aan de muur: "Wij zijn een Groene Kerk".
Lees meer over Kerken groener en duurzamer.

NB: Daar is wel een pdf-lezer voor nodig, zoals Adobe reader.

Kerkdiensten op internet

De diensten worden via Kerkomroep rechtstreeks uitgezonden en met een kleine vertraging eveneens op het internet. Bovendien kunnen diensten ook achteraf worden beluisterd, tot zelfs een paar weken later.
Lees het artikel Kerkdiensten kunt u ook thuis beluisteren en beleven op de pagina 'Meer Nieuws'.

Naar boven   Naar boven

Plattegrond
© PKN-gemeente De Rank in Nieuwegein-zuid.
Gebruik (ook om veiligheidsredenen!!) alleen de nieuwste browsers (Firefox 43.*, Opera 30.* of Internet Explorer 11)
en met een schermresolutie van 1024x768 pixels.
N.B.: Op deze site wordt Javascript gebruikt!

Disclaimer
De informatie op de internet-pagina’s van PKN-gemeente De Rank is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel de samenstellers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze internet-pagina’s en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Als op deze pagina’s wordt verwezen (gelinkt) naar websites van anderen betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door ons wordt aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.