Stichting Ikusasa heeft als doelstelling om kinderen en jongeren, in Johannesburg en in Soweto, die Ikusasa-1.jpgopgroeien in armoede, te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het accent van de steun ligt op het vlak van onderwijs en educatie in de breedste zin van het woord

De formule is eenvoudig: sponsors betalen een bedrag van €125,00 per jaar, waarmee een kind geholpen wordt bij het volgen van onderwijs. Dit kind is door MES, een lokale maatschappelijke organisatie aangemerkt als kansarm (het gezin waar het kind opgroeit leeft onder de armoedegrens) en krijgt daarom ondersteuning, door middel van een schooluniform en schoolbenodigdheden (tas, boeken, schoolgeld etc.). Hierdoor kan schooluitval voorkomen worden en de kans op het behalen van een diploma vergroot worden.

Stichting Ikusasa helpt op deze wijze jaarlijks zo’n 250 kinderen bij het volgen van onderwijs. Om dit doel te bereiken werkt Ikusasa samen met MES, een grote welzijnsorganisatie in Johannesburg. Binnen het gevarieerde hulpaanbod van MES heeft het sponsorprogramma van Ikusasa een eigen plaats. MES heeft gekwalificeerde maatschappelijk werkers in dienst die de Ikusasa-kinderen en hun omstandigheden goed kennen en hen regelmatig bezoeken. Zij melden ook de nieuwe kinderen, die een sponsor nodig hebben, bij Ikusasa aan. MES regelt de aankoop en levering van scholbenodigdheden en het schooluniform voor het kind. De kinderen krijgen zelf geen geld in handen, zodat het geld niet aan andere dingen besteed kan worden. MES verzorgt de financiële administratie in Zuid-Afrika en onderhoudt hierover contact met de penningmeester van Ikusasa.

Ikusasa-2.jpgAanvullend aan de samenwerking met MES onderhoudt Ikusasa ook contact met een school voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, het Coronation Training Centre in Johannesburg. Het CTC is een ‘special needs school’ in de breedste zin van het woord. De leerlingen van het CTC moeten vaak ver reizen. Het is logistiek en financieel een uitdaging om de leerlingen naar school en weer naar huis te vervoeren! Voor deze kinderen betaalt de sponsor het vervoer per schoolbus.

De derde samenwerkingspartner van Ikusasa is St. Peters Childcare. Deze pleegzorgorganisatie heeft vijf gezinshuizen in Johannesburg. In ieder gezinshuis woont een moeder met vier of vijf kinderen, die hun ouders aan aids hebben verloren en/of zelf HIV hebben. Deze kinderen worden door Ikusasa ook gesponsord met schooluniformen en leermiddelen.

Stichting Ikusasa bezoekt jaarlijks de kinderen en de samenwerkingspartners in Zuid-Afrika, waardoor er een grote betrokkenheid en persoonlijk contact is met de kinderen en de samenwerkingspartners.
De sponsors in Nederland hebben op deze manier de mogelijkheid om via Ikusasa persoonlijk contact met hun sponsorkind te onderhouden.

Naast het sponsorprogramma ondersteunt Ikusasa incidenteel ook andere activiteiten van de samenwerkingspartners, die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en jongeren.

De bestuursleden van de stichting doen hun werk vrijwillig. Dit betekent dat vrijwel al het geld dat Stichting Ikusasa ontvangt ten goede komt aan onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika.

Voor meer informatie, zie www.ikusasa.nlIkusasa-3.png
Wilt u een kind sponsoren of persoonlijk contact dan kunt u contact opnemen met Arina Oorburg:
info@ikusasa.nl
of 06-53261696
Algemene giften zijn ook altijd welkom op: IBAN:NL04RABO0113204124 te Nieuwegein t.n.v. Financieel adoptie project “Stichting Ikusasa”.
Stichting Ikusasa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en sponsoring kunnen als belastingaftrek worden opgegeven.

 

Julianaweg 17
3433 EA Nieuwegein
IBAN:NL04RABO0113204124
KvK 2443792
ANBI-erkend.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG