Logo Kerk in Actie

Bij de start van het kerkelijk seizoen 2023-2024 begint de ZWO, samen met de taakgroep 'Kerk in Actie Buitenland' van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord (PGNN), aan een nieuw project. We hebben gekozen voor het land Ghana in Afrika. Terwijl het zuiden van Ghana zich in rap tempo ontwikkelt, blijft het droge noorden nog flink achter. Vooral in afgelegen dorpen met slechte wegen, tekort aan elektra en schoon drinkwater is het leven een uitdaging. Kerk in Actie werkt met lokale partners in een diversiteit aan projecten. Ontwikkelen van lokale kerken, ontwikkeling van de landbouw, jeugd- en jongerenwerk en het voorkomen van kinderarbeid, het komt allemaal aan de orde. De komende tijd heeft dit land onze focus.

Vanuit de ZWO brengen we geld bij elkaar voor dit project via de diverse acties die door het jaar heen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de verkoop van producten via de ZWO-kast in de hal van de Rank, de kerstmarkt, verkoop van zendingskalenders en kerstkaarten, maar ook de ZWO collectes tijdens de vespers in de tijd van advent en in de Stille Week gaan allemaal naar dit project.

Giften specifiek voor dit project zijn van harte welkom op bankrekening NL64 INGB 0001 6335 12  t.n.v. Zendingscommissie Rankgemeente Nieuwegein-Zuid onder vermelding van ‘ZWO-project’.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG