vesperkring

Op de laatste woensdagavond van de maand wordt een vesperviering gehouden voor verstandelijk gehandicapten. De vieringen vinden plaats in de Dorpskerk te Nieuwegein-Noord, aan de  Nedereindseweg 3. De vieringen beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Voorgangers zijn ds. Henk Dijk, pastor Marion Korenromp en ds. Peter Barmentlo.

De bezoekers worden bij de dienst betrokken door de tafelkaarsen aan te steken en de Bijbel te openen. Zij luisteren naar het verhaal, de gebedslichtjes mogen aangestoken worden en met plezier wordt er gezongen begeleid door de piano en het eigen Vesperkoor. Ook het collecteren wordt door een aantal vaste mensen gedaan en helpen bij het uitdelen van de bloemen voor de jarigen van de afgelopen maand en wordt er voor ze gezongen. Altijd een feestelijk moment.
Na de viering is er altijd nog thee of koffie met een koekje.

U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Jaarprogamma Vesperkring

woensdag 20 dec 19:15 uur Kerstviering
woensdag 31 jan 19:15 uur Voorganger Marion Korenromp of Henk Dijk
woensdag 28 feb 19:15 uur Voorganger Marion Korenromp of Henk Dijk
woensdag 27 mrt 19:15 uur Voorganger Marion Korenromp of Henk Dijk
woensdag 24 apr 19:15 uur Voorganger Marion Korenromp of Henk Dijk
woensdag 29 mei 19:15 uur Voorganger Marion Korenromp of Henk Dijk

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG