De Cantorij van de Rank bestaat ruim 25 jaar en is een enthousiaste en gezellige groep mensen die zingen als hobby hebben. De Cantorij repeteert elke woensdag van 20:15 tot 22:15 uur in kerkelijk centrum De Rank aan de Lupinestraat in Nieuwegein-zuid. Na de repetities is er gelegenheid om bij een drankje — en soms ook een hapje — even gezellig na te praten.

cantorij 2017

De Cantorij heeft als doel de muzikale ontwikkeling van de gemeentezang te ondersteunen en te bevorderen en werkt maandelijks mee aan vieringen op zondagochtend en aan enkele vespers in de advent en 40dagentijd. Bij het avondmaal wordt geregeld een gezongen tafelgebed uitgevoerd. De Cantorij heeft een gevarieerd repertoire en zingt ook Duits-, Engels- en Franstalige liederen.

Het ledental bedraagt 29 en zou best nog wat uitbreiding kunnen gebruiken. Met name zoeken wij tenoren en bassen, maar ook bij de andere stemmen is ruimte voor uitbreiding.

CD Ga op weg

cd-ga-op-weg.jpg

De cantorij heeft op 3 juli 2010 een CD opgenomen: Ga op weg. Op deze CD staat een zeventiental muziekwerken, waaronder ook Drie Redeloze Zangen. De CD is leuk om te hebben en ook leuk om cadeau te doen, is te koop voor € 10 en kan bij één van de leden van de Cantorij worden besteld (met betaling bij aflevering) of door € 10 over te maken op NL66 INGB 0006 0291 28 t.n.v. Cantorij De Rank).

Cantor: Arie Hoek

Arie HoekDe Cantorij staat onder leiding van Arie Hoek. Hij werd geboren in Cillaarshoek, een dijkdorp in het centrum van de Hoeksche Waard. Na de middelbare school volgde hij zijn passie en ging aan het toen nog Rotterdams Conservatorium orgel studeren. Tijdens deze studie kwam hij in contact met vele andere facetten van het musiceren. Naast de orgelstudie voltooide hij ook een hoofdvakstudie klavecimbel, kerkmuziek en koordirectie.

Van 1997 tot 2012 was Arie dirigent van diverse jongenskoren, waaronder het Haags Matrozenkoor, jongenskoor Rijnmond en Rivierenland, het Omroep Jongenskoor en het Jongemannenkoor De Coolsingers. Met deze Jongenskoren werkte hij mee aan vele professionele producties, o.a. met Valery Gergiev, Jaap van Zweden, Yannick Nezet Seguin en Philip Herreweghe. Ook maakte met zijn jongenskoren concertreizen naar St. Petersburg, Praag, Berlijn, Leipzig, Dresden, Wenen, Mallorca, Rome, Parijs, Brussel, Baltimore (USA), Barcelona en Londen.

Van 2003 tot 2019 was hij cantor van de Hervormde Sint Maarten Gemeente in Zaltbommel. Voor de zondagse eredienst schreef hij maandelijks nieuwe muziek, zoals liedzettingen, antifonen, acclamaties en experimentele nieuwere vormen. (Zie ook: Muziekuitgeverij Valeurs Ajoutee).

Daarnaast is hij artistiek leider van de Stichting Maartenskerkmuziek, een stichting die jaarlijks een concertserie met vocale muziek waaronder Bach-cantates organiseert. Daartoe initieerde hij Capella Sint Maarten, een regionaal projectkoor voor geschoolde zangers uit de wijde regio

In de Bommelerwaard organiseert deze stichting ook jaarlijks een educatieproject met kinderen van de basisschool rondom de muziek van J.S. Bach, hiertoe ontwikkelde hij de educatieprojecten Het Weihnachts-Oratorium voor kinderen en Bach in de klas.

Vanaf 1994 tot heden is Arie Hoek docent kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium Codarts voor de vakken hymnologie, cantoraat en meerstemmige kerkmuziek.

Ook is hij werkzaam als docent bij de Gregoriusvereniging voor de vakken orgel, solfège en algemene muziekleer.

En sinds 2019 is hij onze cantor-organist. Meer over Arie op zijn website.

Contact met de voorzitter

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG