De tafel is de basisgedachte: een vierkante tafel (een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel) waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers.

Deze tafel wordt elke adventszondag voor een kwart verder “gedekt”. Na de vier adventszondagen is de tafel klaar. Het gaat daarbij om méér dan de “letterlijke” tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd.

Let op: de lezing in de kerkdienst zal niet iedere keer overeenkomen met het thema van de schikking!

Liturgische schikking eerste advent

Eerste advent - De vrouw van Uria: gebroken identiteit

Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel niet-westerse culturen is het kennen van elkaars stam/achtergrond heel belangrijk: het stempelt je herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus’ stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen tot en met Kerst stil. Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo.

Symboliek van de gebruikte materialen:

  • roodpaarse heide Paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man.
  • gele bloemen o.a. craspedia (kogelbloem). Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.
Liturgische schikking tweede advent

Tweede advent - Geloof in Gods liefde: Ruth, de buitenstaander

Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi daarom ook haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land (Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder, in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

Symboliek van de gebruikte materialen:

  • Korenaren. Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem.
  • Pinusnaalden. De Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.
Liturgische schikking derde advent

Derde advent: - Vergeving en bevrijding: Rachab, de hoer

Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’.  ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt. 

Symboliek in materialen:

  • Malusappeltjes, bottels en hulstbessen. De rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.
Liturgische schikking vierde advent

Vierde advent - God met ons Tamar: de weggestuurde

Kerst staat voor een moment van ‘het goede leven’. Maar wat nou als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen? Matteüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst.

Symboliek in materialen:

  • Clematispluis of gedroogde halmen van riet of miscanthus. Pluizig en onduidelijk qua vorm: versluieren.
  • Roze peperbes. De pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.
Liturgische schikking kerst

Kerst - God in ons, Maria, moeder van Jezus

Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Betlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, een zoon. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Symboliek:

  • Het tafelkleed is klaar! We worden uitgenodigd aan Gods tafel! Tussen de kaarsjes en lampjes liggen witte bessen en bloemen.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG