Wat vinden de gemeenteleden  tussen de 30 en 55 jaar van onze Rank?

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad gesproken en gediscussieerd over deze groep gemeenteleden. Op de gemeenteavond in maart is hierover met u van gedachten gewisseld. In de kerkenraad kwamen veel vragen op: Kennen wij hen? Wie voelt zich betrokken bij onze gemeente? Wat zijn hun gedachten en wensen met betrekking tot onze gemeente?

Allemaal vragen die nog niet zijn beantwoord. Natuurlijk kennen wij veel mensen die met regelmaat in de diensten zijn, maar er is ook een groot aantal mensen die niet zichtbaar zijn.

Vooral van hen zouden we willen weten hoe zij tegenover de kerk staan, wat zij missen, wat zij nodig hebben. Juist in deze tijd met veel onzekerheid over de toekomst en vragen hoe we als kerk verder kunnen. 

Om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij deze groep tussen 30 en 55 jaar willen we na de vakantie een onderzoek  starten onder deze groep gemeenteleden.

Wij hebben wij iemand van buiten de Rank gevraagd om dit onderzoek voor ons te doen en we hopen dat iedereen die hiervoor benaderd wordt, mee gaat doen.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de betrokkenheid bij de kerk van de leeftijdsgroep 30 tot en met 55, die als lid staan geregistreerd bij onze gemeente ‘de Rank’.

De komende tijd moeten hele belangrijke beslissingen genomen worden.  Daarom is het voor ons als kerkenraad heel belangrijk om te weten, hoe deze leeftijdsgroep over onze kerk denkt, zodat  indien nodig, beleid kan worden aangepast. De Protestantse gemeente ‘De Rank’ wil ook voor de aankomende generaties een belangrijke rol blijven spelen in het leven.

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van enquêtes en om een zo groot mogelijke groep te bereiken en zo veel mogelijk vragen beantwoord te krijgen is er voor gekozen om een vragenlijst in de vorm van een digitale enquête te gebruiken. Daarnaast kunnen er aanvullende interviews komen met degenen die dat hebben aangegeven in de enquête. 

Het onderzoek moet einde van dit jaar klaar, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de beleidsbeslissingen over de toekomst van de Rank.

Behoort u tot deze leeftijdsgroep dan hopen wij dat u aan dit onderzoek wilt meewerken.

Het gaat immers over uzelf en de toekomst van onze Rank!

Jan Kats, Albert van het Hof, Riet Kordes

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG