Zaterdag 7 september 2019 was een stevige start voor het nieuwe seizoen. Met een grote opkomst van gemeenteleden! In de gehouden workshops was het goed om met twee onderwerpen bezig te zijn namelijk: ‘Pastoraat 2.0’ en ’Leven in een krimpende kerk’, met als uitgangswoorden: ’willen jullie ook niet weggaan?’

Verslag van de workshop Pastoraat 2.0

Doel: Bewust worden van de aanwezigheid van geestelijke/pastorale zorg en wat dat voor je betekent.

2019 workshop albertIn de workshops hebben wij nagedacht over dat wat misschien altijd vanzelfsprekend is geweest, en wat nu overdenking behoeft. Juist vanwege de veranderingen zowel op kerkelijk gebied als bij mensen zelf. Nu kun je het er óver hebben, het spel nodigde uit om na te denken van het voor jóu betekent. Er werd gewerkt aan de hand van de vraag: ‘(wanneer)Bel jij de dominee/KW?’

De volgende steekwoorden kwamen bij het plenair delen uit de groepen naar voren:

Aandacht - Luisteren - Onderling Pastoraat - Koffie ontmoeting - Ontmoeten & Bezinnen

Naar behoefte - Ik zou niet bellen - Bemensing - Pastoraat: initiatief vanuit de kerk/dominee/KW en niet op aanvraag – Waarde - Niet oordelen - Ik wil gezien worden -

Koffie elke zondag na de viering - Hangt niet van vorm af

Over het algemeen ziet men pastoraat als van grote waarde, die onmiskenbaar bij het gemeente zijn hoort. Daarbij is luisteren, waar of wanneer ook zeer belangrijk. Aandacht en niet oordelen zijn van cruciale waarde.

Pastoraal gaat over waarde, over wie jij bent, gezien worden, dan kun je jezelf zijn.

Onderling pastoraat (kan ook met iemand zijn die je zo tegen komt in de kerk / zaterdag persoonlijk)

Er werd geopperd dat de bemensing een probleem is in het huidig pastoraat. Vacatures in diverse secties maken dat wat gebeuren moet op schouders van weinigen terecht komt.

Daarbij sluit de opmerking aan dat onderling pastoraat niet gemist kan worden en misschien iets van die druk weghaalt. Naar elkaar omzien en dingen doorgeven die je onderweg hoort of ziet. Gevaar daarbij is dat mensen die dat niet willen toch ‘in the picture’ komen.

De vorm van de workshop was prettig de kaartjes hielpen om keuzes te maken, je kunt niet alles vasthouden. Verrassend om met elkaar daarmee bezig te zijn.

Workshop ‘Leven in een krimpende kerk’

2019 workshop dinekeEen hele andere workshop dan Pastoraat 2.0.

Centraal stond daar de vraag: ‘willen jullie ook niet weggaan?’ Komt heel persoonlijk naar je toe als je deze vraag hoort stellen. In deze workshop ging het erom om de positieve waarden van de Rank te benoemen en niet in eerste instantie naar oplossingen te zoeken.

Het viel nog niet mee om bij dit standpunt te blijven. Meningen liepen hierover ook niet gelijk op. Maar het was een waardevol samenzijn waar onze kerkgemeenschap goed uit de verf kwam met de dingen waar we nu bezig zijn.

De woorden zetten je wel aan het denken. In een kleine uur kun je geen echte conclusies trekken over wat wel en wat niet goed is. Er moet wel verandering komen maar hoe is de vraag.

Bereid zijn om naar elkaar te luisteren en vertrouwen hebben in nieuwe voorstellen.

Kerkenraadsdag 28 september

Ook voor de kerkenraadsdag is het thema ‘Leven in een krimpende kerk!?’aangehouden. Deze dag werd gehouden op 28 september jl. De kerkenraad heeft zich gebogen over de vragen: ‘Hoe willen we kerk zijn in de toekomst? Hoe leef je in de krimpende kerk?’ De dag had een vol programma, ook wij hadden de kaartjes als leidraad voor het gesprek. Hoe kijken wij tegen dit onderwerp aan? Boeiend om met elkaar daarna op zoek te gaan. De ene groep had de kaartjes neergelegd als een struik de andere als een boom. Geeft ook weer dat het voor ons ook zoeken is naar hoe verder als kleine gemeente. Maar leg je de boom anders neer dan is het een pijl die de richting aangeeft welke kant we op zouden kunnen gaan. Waarbij God de inspiratiebron is.

Samengevat kunnen wij aan het einde van deze dag zeggen, dat er dingen zullen veranderen. Sterker nog, deze veranderingen zijn al gaande. Het is belangrijk om hierover met elkaar na te denken en van gedachten te wisselen. En dan gezamenlijk stappen te ondernemen die bij ons passen.

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden want niet alles zal meer gedaan kunnen worden. Wij zullen prioriteiten moeten stellen.

Ook komt de vraag dichterbij hoe willen wij er als kerk uit gaan zien? Wat voor kerk willen wij zijn in de toekomst? Wat is van waarde?

Er gaan dingen veranderen zowel op financieel als op pastoraal gebied. Er zal geen 1.4 FTE beroepskracht meer aangesteld kunnen en mogen worden, maar slechts de helft daarvan. Waar kiezen wij voor? Wat laten wij los?

Gemeenteavond 17 oktober 2019

Op de komende gemeenteavond willen wij de gemeenteleden in dit proces van veranderingen mee nemen en een aantal zaken voorleggen. Financieel worden wij bijgepraat maar ook op andere terreinen gaan wij met elkaar in gesprek. met de gemeente. Samen gaan wij dit traject in, luisterend naar de ander en de ander daar in meenemend.

Hoe ook, de dingen zullen gaan veranderen.

Maar wij willen het met elkaar gaan doen, omdat wij één gemeente zijn. Daarom willen wij iedereen betrekken in dit proces van verandering.

Op de komende gemeenteavond 17 oktober gaan wij met elkaar daarover verder in gesprek.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG