De Liefde van Christus beweegt ons tot verzoening en verbondenheid.

Dat was het thema van de 11de Assemblee, waar vertegenwoordigers van 352 kerken uit de hele wereld bijeen kwamen. Samen representeren ze meer dan een half miljard christenen. De Assemblee vindt in principe eens per zeven jaar plaats.

Wij, Jenni Schuldink en Ineke Lautenbach, waren er enkele dagen bij.

Logo avn de AssembleeHet zal duidelijk zijn dat in dit gezelschap de meningen sterk uiteen lopen op alle mogelijke gebieden: om te beginnen over de inhoud van het geloof en de manier waarop de bijbel gelezen wordt. Maar ook op het gebied van mensenrechten, klimaat, voedselvoorziening, oorlog en vrede, democratie, de positie van vrouwen en nog veel meer lopen de meningen vaak mijlenver uiteen.
De kracht van de Assemblee is dat al deze mensen en meningen bij elkaar zijn, in één ruimte, in één viering. Zo waren er vertegenwoordigers uit Oekraïne en uit Rusland. Of ze elkaar gesproken hebben, aangekeken hebben? Maar ze wisten wel van elkaar dat ze er waren. Hoe klein ook, het is een begin.

Logo van de Rainbow Pilgrims of FaithHet zal ook duidelijk zijn dat de positie van LHBT-ers een kwetsbare is in deze omgeving. Al sinds de Assemblee van 1998 in Harare, Zimbabwe, zijn mensen van het Europees Forum (European Forum of LGBT Christian Groups) aanwezig. In de loop der jaren is de groep groter geworden en beter georganiseerd. Deze keer voor het eerst als Rainbow Pilgrims of Faith met een eigen website. Daar is veel informatie te vinden over het werk tijdens deze Assemblee:

  • zichtbaarheid met een stand op de informatiemarkt
  • organisatie van diverse lezingen en paneldiscussies
  • deelname aan diverse activiteiten die deel uitmaken van het Assemblee programma.

Cover booklet - English editionVia deze activiteiten zijn vele gesprekken gevoerd. Die zijn essentieel: elkaar zien als mens is altijd het begin van begrip voor elkaar. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het boekje (booklet) Reconciliation From The Margins – Personal Stories of Queer Persons of Faith  met 28 persoonlijke verhalen. Het boekje is ruim uitgedeeld tijdens de Assemblee en meegegeven aan mensen om verder te verspreiden in hun eigen taalgebied. Het is ook te downloaden op de site van de Rainbow Pilgrims. Wij hebben een Engelse versie in huis en kunnen eenvoudig aan meer exemplaren komen. Het is beschikbaar in 10 verschillende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Indonesisch, Koreaans, Chinees en Arabisch.

Cover Conversations on the Pilgrim WayTot slot nog een heel mooi resultaat van onze aanwezigheid. Tijdens de 10de Assemblee in Busan, Zuid Korea, is de instelling van een Reference Group on Human Sexuality goedgekeurd. Sindsdien heeft deze groep gewerkt aan het rapport Conversations on the Pilgrim Way dat in Karlsruhe is aangeboden en geaccepteerd. Het is te downloaden op de website van de Rainbow Pilgrims en op de website van de Wereldraad. De Reference Group gaat door op weg naar de volgende Assemblee in 2030. De Assemblee beveelt aan dat de kerken die er voor open staan het rapport gaan gebruiken.

Bij al deze activiteiten zijn mensen betrokken die wij goed kennen. Enkelen zijn ook binnen de Rank bekend: Heleen de Boer, die de collecte in augustus heeft toegelicht, Wielie Elhorst, die af en toe bij ons voorgaat, Misza Czerniak, die bij ons te gast was in 2019 en in de dienst piano heeft gespeeld. In de krant bent u misschien Heleen Zorgdrager wel eens tegen gekomen, ze is hoogleraar Systematische Theologie aan de PThU Amsterdam en zit in de genoemde Reference Group.
Het was geweldig om onze vrienden in deze omgeving te ontmoeten en aan het werk te zien. Het was geweldig om nieuwe vrienden te maken. De meesten wonen erg ver weg, maar via de sociale media blijft er contact. Anderen wonen dichterbij en komen misschien in 2023 wel naar onze conferentie in Venlo.

Ons doel: de sfeer proeven van de Wereldraad, is meer dan bereikt!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG