Regenboogvlag

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er veel commotie is rond de z.g. Nashville verklaring.

Veel kerken en burgerlijke gemeenten hebben de regenboogvlag laten wapperen om duidelijk te maken dat zij niet mee willen doen aan het opdelen van mensen in hokjes.

Zondag 13 januari zal ook bij de Rank de regenboogvlag wapperen om te laten zien waar we als Rankgemeente voor staan.

We zijn een geloofsgemeenschap waarin de veelkleurigheid van ieders geloofsbeleving zichtbaar en hoorbaar en geaccepteerd is. We willen staan voor openheid en gastvrijheid, ruimte voor ontmoeting, betrokkenheid op elkaar hoe verschillend in geloof en leven we ook zijn. We willen ons samen met anderen inspannen om wegen te gaan door de ander te accepteren, vrede stichten waar mogelijk is,  de aarde beschermen en recht en rechtvaardigheid bevorderen.

Ds. de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Hij zegt:

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

De kerkenraad voelt zich gesteund door deze verklaring van de PKN.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG