Kerkdiensten in De Rank - details

Voorganger: ds. Wielie Elhorst uit Amsterdam
Zondag, 26 Mei 2024 om 09:30

Kleur: wit

Organist: Maarten van Kapel

Eerste lezing: Exodus 3:1-6

Tweede lezing: Handelingen 4:32-37

Koster: Rinus van Weelden

1e collecte: Stichting Epafras (gevangenen)

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN – Missionair werk

Locatie De Rank