Kerkdiensten in De Rank - details

Voorganger: ds. Peter Barmentlo - Poëzie dienst
Zondag, 02 Juni 2024 om 09:30

Kleur: groen

Organist: Henk Gierveld

Koster: Martin Kant

Eerste lezing: Psalm 8

Tweede lezing: Efeziërs 2: 1-10

1e collecte: Buurtgezinnen

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk De Rank

Locatie De Rank
Poeziedienst