Overige activiteiten

Gesprek 'Politiek en de Rank'
Dinsdag, 23 April 2024 om 19:30

Gesprek met gemeenteleden over het onderwerp 'Politiek en de Rank'.

Als gelovigen zijn we onderdeel van een maatschappij waar de politiek een belangrijke rol speelt als het gaat over de vormgeving van onze maatschappij. Als we als christenen praktische invulling willen geven aan ons geloof, vertaalt zich dat dikwijls in politieke keuzes. Maar de keuzes die het ene gemeentelid maakt zijn niet de keuzes van de ander. Dat roep te vraag op welke ruimte er is voor politieke onderwerpen binnen de Rank, en hoe je omgaat met de verschillende keuzes die gemeenteleden daarbij maken.

Voorafgaand aan de kerkenraad van 23 April willen we van 19:30-20:15 over dit onderwerp in gesprek met elkaar gaan om de vragen die er bij gemeenteleden rondom dit onderwerp leven met elkaar te bespreken.

Locatie de Rank
Wim Sanderse